רכישת דירה מחברה קבלנית – בדיקות טרם רכישה

מה הוא שטח הדירה נטו?

אחד הנושאים הפחות ברור בקניית דירה חדשה, הינו מהו שטח הדירה החדשה נטו. בחוזה המכר שנחתם טרם בניית הנכס כל מה שגלוי לעינו של הקונה הינו תשריט של הדירה, שממנו קשה ללמוד מהו שטח הדירה הכולל. בפרסומים ובעלוני השיווק מפורט בדרך כלל שטח הדירה ברוטו, כלומר נכללים גם החלק היחסי ברכוש המשותף והכללת שטחים שמתחת לקירות החוץ. ההפרש בין הברוטו לנטו יכול להגיע גם לכדי 20% הפרש ובדירה ממוצעת בת 5 חדרים, הדבר יכול להגיע גם לגודל של חצי חדר עד חדר.

טרם חתימת חוזה המכר, חשוב להבהיר מה מספר החדרים והאם שטח הדירה כולל גם את החלק היחסי בחדרי המדרגות ומהו השטח נטו של הדירה וכן חשוב מאוד שיכלל שטח הנטו של הדירה בחוזה המכר, כל זאת כדי למנוע חילוקי דעות בזמן מסירת הדירה.

מהו תאריך מסירת הדירה?

ברוב חוזי המכר הקבלניים ישנו סעיף עם תאריך מסירת הדירה, כאשר לאחר מכן ישנו סעיף נוסף בו ניתנת ארכה נוספת לחברה הקבלנית של מספר חודשים למסירת הדירה, ללא פיצוי בגין האיחור. בד"כ ועל פי חוק הארכה המותרת היא חודשיים.

לכן, יש לנסות ולצמצם סעיף זה ככל הניתן ו/או לבטלו. בנוסף, בחוזים רבים החברה הקבלנית נוטלת לעצמה החירות להשלים עבודות הפיתוח חודשים רבים לאחר מסירת הדירה, כך שבמצב דברים זה נוצר מצב בו הדירה נמסרה בתוך אתר בנייה פעיל ותוך סכנת חיים למשפחות המתגוררות בבניין, לכן מומלץ להקפיד כי סעיף זה יוגבל ויצומצם בהתאם לנסיבות.

האם צריך ייעוץ לרכישת דירה מחברה קבלנית?

בהחלט כן, מאחר ורכישת דירה חדשה הינה ההוצאה הכספית הגדולה ביותר אליה נדרש כמעט כל אדם בחייו, מומלץ לא לחסוך ביועצים. מומלץ לפנות לייעוץ של מהנדס ו/או אדריכל לבדוק את המצב התכנוני של הנכס במשרדי הרשות המקומית ובעיקר לפנות לייעוץ של עורך דין המתמחה בעסקאות רכישה מחברה קבלנית, כדי לבדוק כי חוזה המכר, על נספחיו, שומר על זכויות הקונה.
הוצאות כספיות נוספות אלה, מבטיחה לרוכש הנכס כי יוכל לנצל את השנים הקרובות תוך הנאה מרכישת הנכס ולא בהוצאות כספיות מיותרות בבתי המשפט.
תוכן מאמר זה נועד למתן אינפורמציה בלבד והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עורך דין.