יצוג מעסיקים ועובדים

משרדנו מייצג עובדים ומעבידים בבית הדין לעבודה ובטריבונלים קשורים שונים של בוררות וגישור תוך עמידה על כלל הזכויות הסוציאליות ואחרות המגיעות למי מהצדדים.