גבייה מסחרית

יצוג חברות מסחריות מהגדולות במשק לשם ביצוע גביית חובות משפטיים דרך ערכאות המקובלות, לרבות בתי המשפט, לשכת ההוצאה לפועל, רשויות המיסים וכיוב'. טיפול בתיקים בעלי מורכבות משפטית גבוהה או מבחינת היקף חובות גבוהים.