תכנון ובניה

תחום המתחדש והכולל בתוכו מתן פתרונות משפטיים והנדסיים. משרדנו מייצג לקוחות שונים למול מוסדות התכנון השונים, ועדות מקומיות, מחוזיות וועדות ערר.

משרדנו מלווה את לקוחותיו בהליכי בקשות להיתרים שונים, התנגדויות לתכניות והיתרים, מניעת קידום תכניות פוגעות, קבלת פיצויי הפקעה וכיוב', והכל תוך שיתופי פעולה עם מומחים שונים מהשורה הראשונה בתחום כגון שמאים, אדריכלים, מהנדסים וכיוב', דבר המאפשר מתן פתרון כולל.