רישום צו בתים משותפים

משרדנו מלווה יזמים וקבלנים בהליכי הבניה השונים, לרבות בסיומם דרך רישום זכויות בעלי המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין. הליך זה הינו הליך משפטי המביא לסיום פרויקט בניה כזה או אחר ונועד לקבוע ולפרסם לכל מהן דהו את הזכויות הנכונות של בעל המקרקעין או החוכר בחלקה. ההליך הינו הליך תכנוני-משפטי ולו השפעות משפטיות מרחיקות לכת ועל כן יש לבצע הליך רישום זה בזהירות יתרה.