קבוצות רכישה

משרדנו בעל ניסיון בייצוג קבוצות רכישה או במסגרת רכישת דירה מקבוצת רכישה. הליווי כולל בין היתר ליווי התארגנות של הרוכשים, רכישת קרקע וניהול הליכי הבניה למול אנשי מקצוע שונים, לרבות קבלן, שמאי, מודד , אדריכל וכיוב' .
המדובר בפריחה של תופעה ייחודית בשוק הנדל"ן הישראלי המאפשרת רכישה או בניה של דירה חדשה באמצעות כח קבוצתי, אשר לו יתרונות בעלויות הבניה ומאידך חסרונות רבים מבחינת הבטוחות לרוכש.
הפיתוי לקנות נכס דרך קבוצת רכישה הוא גדול עקב המחיר הנמוך דרך כלל שנקבע לנכס בשלב הראשוני של התארגנות הקבוצה. משרדנו ילווה את הקבוצה או את לקוח הקצה במטרה למזער את הסיכונים הרבים הקיימים בעסקה זו ולאור המחסור בבטוחות מתאימות תוך ביצוע העסקה.