צו תיקון רישום בית משותף

משרדנו מלווה בעלי זכויות במקרקעין בהליכי תיקון הרישום של זכויותיהם בלשכת רישום המקרקעין. בקשת צו תיקון לרישום בית משותף חלה בכל מקרה של שינוי בבית המשותף ממועד רישומו בלשכת רישום ההסדר והמקרקעין (טאבו). התיקון יתכן במקרה של פרויקטים מסוג התחדשות עירונית, כאשר בסיומם יש צורך להוסיף או לגרוע דירות במסגרת בניית בנין חדש. כמו כן במקרים של הרחבת דירה, תוספת יחידות, שינוי הצמדות לדירה וכן תיקון תקנון הבית המשותף.