פירוק שיתוף במקרקעין

משרדנו מייצג בהליכי פירוק שיתוף במקרקעין הנדרשים במקרה של סכסוך בין שותפים במקרקעין. הטיפול במקרה כזה הוא הגשת תביעה לבית המשפט המוסמך לשם קבלת צו לפירוק שיתוף. הפירוק יכול ויהיה בעין או על פי הוראות שונות שנתנו השותפים מראש במסגרת עריכת הסכם השיתוף במקרקעין או על פי ראות בית המשפט המוסמך בדבר.