עסקאות קומבינציה

משרדנו מלווה את לקוחותיו בעסקאות קומבינציה שונות במקרקעין בהם דרך כלל, בעל קרקע מציע ליזם או רוכש בעלות על חלק או כל הקרקע שבבעלותו בתמורה לקבלת חלקים במבנה שיבנה ו/או תמורת כסף מזומן במקרה של עסקת תמורות. עסקאות קומבינציה הינן עסקאות מורכבות משפטית, מסחרית והנדסית, ויש ליתן מענה ופתרון כולל ללקוח, אם הינו בעל הקרקע או היזם. לעסקאות אלו מורכבות מיסוית רבה והסיכון הרובץ על הצדדים לה, גדול.