הסכמי שיתוף במקרקעין

משרדנו עורך הסכמי שיתוף במקרקעין בין בעלים שונים של קרקע בנויה או לא בנויה. הבעלים הופכים לשותפים במקרקעין וכל עוד לא הוגדר אחרת, אזי הם בעלים בצורה שווה או לא שווה בכל חלק בקרקע המשותפת. הכנת הסכם השיתוף נועדה על מנת ליתן פתרונות תכנוניים ומשפטיים שונים לשותפים בקרקע, אשר יאפשרו ניצול נכון ויעיל של זכויותיהם ועיקר ככל הנוגע לבניה על הקרקע. הסכם השיתוף מסדיר את מערכת היחסים בין השותפים השונים מבחינת המותר והאסור, גבולות ושטח הקרקע של כל אחד מהשותפים וכן מתן אישור מראש לביצוע פעולות תכנוניות שונות כל אחד במקרקעין שבבעלותו.