איחוד וחלוקה (פרצלציה)

במסגרת התמחותנו בהליכי שונים במקרקעין, משרדנו בעל ניסיון רב בליווי הליכי פרצלציה המהווים אמצעי לתכנון חדש של שטחי מקרקעין במקום בו בין היתר, החלוקה הקיימת אינה מאפשרת פיתוח השטח וניצולו בצורה יעילה.
בשלב הראשון יש לבצע איחוד של חלקות קרקע לכדי חטיבה אחת גדולה, ולאחר מכן יש לפעול לביצוע חלוקה מחדש, בכפוף למגבלות תכנוניות, משפטיות וקנייניות. הליך הפרצלציה מסתיים ברישום מחדש של החלקות החדשות שנוצרו ברשומות המקרקעין השונות.
ביצוע איחוד וחלוקה כולל תכנון הנדסי וכפוף למדידה של השטחים בפועל, הסכמות בעלי הקניין במקרקעין וכן החלטות מוסדות התכנון השונים.