יפוי כח מתמשך

זהו סוג פעולה חדשה במשפט הישראלי המקבילה למינוי אפוטרופוס בה רשאי כל בגיר למנות מיופה כח אשר יטפל עבורו בעניין מסוים או בכלל ענייניו כאשר הוא לא יוכל לעשות זאת מסיבה רפואית-פסיכיאטרית כלשהי כגון דימנציה או מוגבלות שכלית. עורכי הדין ממשרדנו אשר הוסמכו לבצע את הפעולה המשפטית (כתנאי לעריכתו) מלווים את הצדדים להליך, מסבירים לצדדים את המשמעויות והחלופות האפשריות להליך, כגון הליך תמיכה בקבלת החלטות או מינוי תומך, מסמך הבעת רצון או אפוטרופסות.