הסכמי ממון

משרדנו מתמחה בעריכת הסכמי ממון בין בני זוג המבקשים לעגן ביניהם נושאים שונים הקשורים בניהול אורך החיים המשותף, לרבות כספים, משמורת ילדים, חינוך הילדים, מזונות וכיוב'. ובעצם עריכת הסכם שיכלול כל עניין הנוגע לחיי הזוגיות ו/או אופן חלוקת הרכוש במקרה של פרידה ואשר יכול וימנע מחלוקת בין הצדדים ויביא לוודאות משפטית.