אפוטרופסות

משרדנו מלווה את לקוחותיו בבקשות למינוי אפוטרופוס על גוף ו/או רכוש, מינוי זמני ו/או קבוע וכן בקשות שונות הקשורות בחסוי או בפסול דין. משרדנו מייעץ לאפוטרופוס הנבחר ומלווה אותו בצעדיו למין בקשת המינוי, דרך קבלת צו שיפוטי מתאים ועד לליווי ויעוץ בפועל למול הרשויות השונות.