רכישת דירה מחברה קבלנית – בדיקות טרם רכישה

כדי לרכוש דירה מחברה קבלנית, בעקבות פרסומים ומבצעים אגרסיביים המוצעים כשידול לעסקה מהירה לרכישה. ראשית יש לבדוק מספר נקודות חשובות טרם רכישת דירה חדשה מקבלן.

על שם מי רשומה הדירה?

ברוב המקרים אפשר לבדוק את רישום הזכויות של החברה הקבלנית באמצעות אישור זכויות מטעם מנהל מקרקעי ישראל או נסח רישום מקרקעין. מסמכים אלה יאפשרו בדיקה האם החברה הקבלנית אכן רשומה כבעלת הזכויות בקרקע ומה טיב זכויותיה בקרקע.

כמו כן בדיקה זו תראה לכם אם קיימים שעבודים, משכנתאות ועיקולים על הקרקע.

בדיקה חשובה נוספת היא קיום לפרויקט ליווי בנקאי. לשם כך יש לדרוש מהבנק המלווה מכתב המאשר כי אם תופקד מלוא התמורה בגין רכישת הדירה לחשבון הליווי בבנק, השעבוד המוטל על הקרקע לא יחול על הדירה. משמעות פעולה זו היא שכאשר במקרה של מימוש השעבוד ונקיטת הליכים בידי הבנק בגין חוב של החברה הקבלנית, לא יחולו הליכים אלה על הדירה ועל הרוכש. בנוסף, אם הזכויות הינן מכוח חוזה פיתוח, יש לבדוק כי החברה הקבלנית עמדה בתנאי חוזה הפיתוח וכי החוזה עדיין בתוקף.

היכן ממוקמת הדירה?

הברושור הצבעוני שנותנים במשרד המכירות כולל בחובו מונחים גדולות והבטחות לפארק ירוק בצמוד לבניין, גן שעשועים לשימוש הדיירים, בריכת שחיה אקסקלוסיבית ומועדון בריאות לחיטוב הגוף. לכן, יש להקפיד ולבדוק כי מצגים אלה יכללו גם בחוזה המכר.

חשוב לבדוק במשרדי הרשות המקומית מה באמת מתוכנן בצמוד לבניין, כפי שהובטח בברושור הצבעוני ואם החברה הקבלנית אכן הבטיחה דברים שיתקיימו. מאידך, יכול להיות שיתגלה בבדיקה במשרדי הרשות המקומית, כי בצד אחד של הבניין מתוכנן בית ספר הכולל מגרש משחקים ומצידו השני של הבניין מתוכנן מרכז מסחרי רועש שחלקו מיועד לפריקת והעמסת סחורות, כאשר כל זה מתוכנן מתחת לחלון חדר השינה בדירה החדשה שתרכשו. בדיקות אלה יעזרו לבדוק מה מתוכנן בקרבת הבניין, כמו כן את זכויות הבניה, אם רוצים להרחיב את שטח הדירה בעתיד וכן האם קיים היתר בנייה לבניין.
והכל בהתאם להצהרות החברה הקבלנית ו/או סוכני המכירות מטעמה

מה כוללת הדירה?

בברושור הצבעוני הובטח מחסן ושתי חניות פרטיות צמודות ומקורות. יש לבדוק כי החניות והמחסן יכללו בחוזה ובמפרט הטכני, כל זאת כדי למנוע בעיות בעתיד והליכי בית משפט מיותרים. יש לזכור כי בשלב המשא ומתן ניתן לסכם על הטבות שונות כחלק מהעסקה ולעיתים להזמין שינויים בדירה ללא כל תוספת מחיר. חשוב לסגור הטבות אלה ולהכניסן לחוזה, כי לאחר חתימת חוזה המכר תיאלצו לשלם סכומים נכבדים בגין כל תוספת או שינוי.