חוזים

משרדנו מלווה את לקוחותיו בהכנה ועריכה של הסכמים מסחריים ואזרחיים שונים, לרבות הסכמים בין בעלי מקצוע, הסכמי הקמה ושותפות של יזמים וכן כל מסמך נדרש לשם שמירת זכויות לקוחותינו בכל עסקה מסחרית או אזרחית שהיא.

ליווי חברות ועסקים