תמ"א 38/2 – תכנית מתאר ארצית 38 תיקון 2

הריסה ובניה מחדש לשם הקמת בנין מחןזק כנגד רעידות אדמה. התכנית מאפשרת לבעלי זכויות בבנין להתקשר עם יזם לשם פעולה של הריסת הבניין הקיים ובניית בנין חדש תחתיו הכולל דירות חדשות לדיירים וכן יחידות דיור חדשות השייכות ליזם. ההליך דורש ליווי צמוד של בעל מקצוע שידע לשמור על זכויות הצדדים לאורך כל הפרוייקט דרך הצבת מנגנונים שונים וקבלת בטוחות מתאימות.

משרדנו מייצג גם דיירים וגם יזמים בפרויקטים מסוג זה.