פינוי בינוי

משרדנו מייצג יזמים ודיירים במסגרת פרויקטים ארציים של פינוי בינוי בהם ד"כ מוגדר מתחם של מספר בניינים בו מבצעים הריסה של הבנין הקיים ובניית בנין חדש תחתיו. משרדנו מלווה את הדיירים החל מהצעד הראשון, התארגנות, עריכת מכרז יזמים, הגעה להסכם טוב ובטוח וליווי מלא של הפרוייקט עד לסיומו וקבלת הדירות החדשות לידי הדיירים.
במסגרת ייצוג יזמים, יפעל משרדנו להכנת הסכם מול הדיירים וכן מול כלל אנשי המקצוע הרלוונטיים, לרבות קבלן מבצע, אדריכלים, שמאים, בנק מלווה ויועצים שונים עד לסיום הבניה ורישום הזכויות של הדירות החדשות על שם היזם.
ההליך דורש ליווי צמוד של בעל מקצוע שידע לשמור על זכויות הדיירים לאורך כל הפרוייקט דרך הצבת מנגנונים שונים וקבלת בטוחות מתאימות בהסכם על היזם.