תמ"א 38/1 – תכנית מתאר ארצית 38 תיקון 1

נועדה לאפשר לבעלי דירות בבנין לפעול יחדיו עם יזם מתאים לשם חיזוק ועיבוי הבנין כנגד מקרים של רעש אדמה ותוך כדי השבחת דירות הבעלים על ידי שיפוץ והרחבה שמבצע היזם, ובתמורה מוסרים הדיירים ליזם זכויות בניה וכן האפשרות להשתמש בזכויות לשם בניית דירות נוספות על גג הבנין עבור היזם. ההליך דורש ליווי צמוד של עורך דין הבקיא בתחום שידע לשמור על זכויות הצדדים לאורך כל הפרוייקט דרך הצבת מנגנונים שונים וקבלת בטוחות מתאימות בהסכם על היזם . משרדנו מייצג גם דיירים וגם יזמים בפרוייקטים מסוג זה.