רכישת דירה בפרויקט התחדשות עירונית

משרדנו מלווה לקוחותיו בהליך רכישת דירה בפרויקטים שונים של התחדשות עירונית או עסקאות קומבינציה או קבוצות רכישה. בהתאם נבדוק בפרוטרוט את הפרויקט, היזם וכן תנאי הרכישה המיוחדים לפרויקטים השונים מסוג זה.
ההליך דורש ליווי צמוד של בעל מקצוע שידע לשמור על זכויות הרוכש לאורך כל זמן ביצוע הפרוייקט, דרך הצבת מנגנונים שונים וקבלת בטוחות מתאימות בהסכם על היזם.